NFC kartice

Ponuda

Za fizička lica u ponudi su sledeći dizajni NFC kartica. Potebno je samo da se registrujete, napravite DBC i kupite neku od kartica. Dizajniranje NFC kartica za pravne subjekte, opštine i investicije vrši se u dogovoru sa naručiocem.

NFC kartica

NFC38831

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC85042

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC38773

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC53974

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC84545

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC69706

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC44147

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC46548

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC49269

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC815910

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC547212

2500 RSD

INFO

NFC kartica

NFC920613

2500 RSD

INFO