Petar Petrić

Senior Developer

Moje stečeno zvanje je diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku. Tehničko znanje koje posedujem pokriva ceo životni ciklus razvoja softvera. Poznajem različite ugrađene sisteme, jezike i platforme.

NETWORKS

VIDEO

PHOTO

DOCUMENTS